Kunstmatige intelligentie voor duurzame landbouw

Thu Feb 25 2021

02 25

Kunstmatige intelligentie voor duurzame landbouw

21/12/2020

Door Ad Spijkers

Het doel van het samenwerkingsnetwerk DeepFarmBots is de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe agro-robotica-oplossingen voor efficiënte en duurzame landbouw.


     

In een interdisciplinaire benadering wordt landbouwrobotica gekoppeld aan nieuwe methoden van deep learning en worden de synergie-effecten tussen de partners verdiept. Het netwerk brengt hardware- en softwareontwikkelaars, AI-experts, onderzoeksinstellingen en boeren samen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie. Het

AI voor landbouwrobotica

Op AI gebaseerde landbouwrobotica voor efficiënte en duurzame landbouw - dit is de volledige titel achter de naam DeepFarmBots. De landbouw staat voor enorme uitdagingen. Een groot deel van de huidige landbouwproductie is gebaseerd op intensieve, geïndustrialiseerde landbouw. Deze praktijk is onhoudbaar, is schadelijk voor bodem, water en lucht en staat onder regeldruk. Daarnaast is het gebrek aan personeel een groot probleem voor veel agrarische bedrijven. De inzet van robots kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar hoog renderende en duurzame landbouwproductie. Door robotica te koppelen aan nieuwe benaderingen vanuit de kunstmatige intelligentie, kunnen de nauwkeurigheid, mogelijkheden en autonomie van robotsystemen aanzienlijk worden vergroot.

Een van de deelnemers aan DeepFarmBots is het Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg, ten oosten van Berlijn. Het instituut brengt zijn jarenlange ervaring op het gebied van agro-ecologie en de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen in op het project. Het onderzoekt hoe landbouw duurzamer en efficiënter met hulpbronnen kan worden met behulp van robots, digitale meettechnologie en informatie. Er zit een groot potentieel in de ontwikkeling van sensoren en het koppelen van informatie over de ecologische voetafdruk van een product van het veld naar de consument. Dit betekent dat landbouwers meer gelokaliseerde en kleinschalige gewassen kunnen telen en beheren, wat uiteindelijk bijdraagt aan het bevorderen van biodiversiteit en andere milieuaspecten.

Het samenwerkingsnetwerk DeepFarmBots brengt spelers op het gebied van landbouwrobotica, hardware en aandrijvingen, sensoren, IoT, AI, agro-ecologie en landbouw samen. Hierdoor is het mogelijk om de ontwikkeling van agro-robotica-oplossingen volledig en in alle toepassingen te volgen. De R & D-onderwerpen die momenteel door de negen bedrijven en drie onderzoeksinstellingen worden nagestreefd, variëren van gevoelige besturing en robuuste sensoren voor veeleisende omgevingen tot nieuwe machine learning methoden voor beeldverwerking en zwermrobotica. De uitwisseling met de bij het netwerk betrokken boeren speelt een belangrijke rol om reële behoeften en praktische eisen te laten vloeien in de technische ontwikkeling.

Netwerk

Netwerkpartners zijn:

Het netwerk staat open voor andere partners. Geïnteresseerde bedrijven en onderzoeksinstellingen die willen deelnemen aan R & D-projecten en aanvullende expertise kunnen inbrengen, zijn net zo welkom als potentiële gebruikers van de nieuw ontwikkelde oplossingen.

Foto: Sonoko Bellingrath-Kimura, ZALF