Slimme robots zorgen voor intralogistiek

Tue Jul 23 2024

07 23

Slimme robots zorgen voor intralogistiek

22/09/2022

Door Ad Spijkers

Met het project FlexIn2Log wil VIL de Vlaamse maakindustrie praktische ervaring laten opdoen voor een flexibele en efficiënte doorstroom van goederen tussen magazijn en productie.


     

Hoe kunnen digitale technologieën/platformen en digitaal aangestuurde autonome mobiele robots sneller geïmplementeerd worden, ook bij het MKB, om deze flexibiliteit en efficiëntieverbetering te bereiken? Samen met 33 ondernemingen – maakbedrijven uit diverse sectoren en hun logistieke en ICT-partners – gaven VIL en Sirris vandaag hiervoor de aftrap.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar klantspecifieke productie (kleinere reeksen) met korte doorlooptijden, is het meestal de productieomgeving die een tandje bijsteekt. Maar er is veel meer efficiëntie te halen in de aanvoerketen en de interne logistiek. Door deze flexibeler en transparanter te maken, moet de productiemedewerker zich niet langer bekommeren over het materiaaltransport en de overdracht ervan en kan hij zich focussen op zijn kernactiviteit. Automatisering van deze interne logistieke bewegingen vrijwaart bovendien te veel handwerk en mogelijke fouten in de planning of aansturing.

Slimme technologie

VIL (gevestigd in Berchem bij Antwerpen) zal in dit project nagaan hoe de logistieke aanvoerketen kan worden versneld en afgestemd om productiewisselingen te faciliteren. Tegelijk wordt gekeken naar het verkleinen of zelfs wegnemen van interne leverhoeveelheden zodat de productievoorraad afneemt. Een doorgedreven digitalisering zal de voorspelbaarheid van de logistieke bewegingen verhogen. Bovendien zullen slimme robots instaan voor de aanvoer van de onderdelen naar de productieomgeving, wat operators zal ontlasten van niet-productie taken en het aantal fouten (ontbrekende of verkeerde componenten in productie) drastisch zal verminderen.

Bij agile productie, waar standaard apparatuur wordt gebruikt, is het belangrijk om de 'dure' operator toegevoegde waarde te laten leveren aan zijn machine, zodat hij geen tijd moet spenderen aan de aan- en afvoer van producten. Door de interne logistiek van A naar B te automatiseren, kunnen bedrijven het talent van operators gebruiken voor machinebediening, zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteitsparameters van het product.

Laagdrempelig voor MKB

Hoewel toepasbaar in de hele maakindustrie, richt VIL zich met dit project specifiek op kleine en middelgrote ondernemingen. Uitgaande van hun huidige mate van digitalisering zal een aangepaste magazijnlogistiek en aanvoerketen voor de onderdelen, materialen en verpakkingen zorgen voor een bijkomende efficiëntieverhoging.

VIL kiest voor een laagdrempelige aanpak door gevalideerde use cases te vertalen in een uitgewerkte toolbox waarin de nodige praktische handvaten aangereikt worden om van de huidige naar de gewenste toekomstige situatie te evolueren. Het project wordt ondersteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid.

VIL

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector Het helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun concurrentievermogen te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en makelaarswereld.

Foto: VIL