Motorbeveiliging moet IE3-ready zijn

Mon Apr 22 2024

04 22

Motorbeveiliging moet IE3-ready zijn

20/11/2015

Door Liam van Koert

Sinds januari mogen alleen nog maar IE3 motoren of IE2 motoren met een frequentieregelaar worden toegepast. Maar wie voor IE3 kiest kan daar niet zo maar elke motorbeveiligings- of magneetschakelaar aan koppelen. In een IE3-motor kunnen namelijk veel hogere aanloopstromen optreden. Eaton zocht het tot op de bodem uit.


     

Als grootste fabrikant ter wereld van schakelapparatuur is Eaton het fenomeen motorbeveiliging natuurlijk niet vreemd. Sterker nog, hun motorbeveiligingsschakelaars maken ze al sinds 1932 in vele soorten en maten. Meest toegepast worden de PKZ en de PKE motorbeveiligingsschakelaars. Die dekken namelijk het hele bereik van 0,1A tot 63 A af en zijn bovendien wereldwijd toepasbaar. Eenzelfde populariteit genieten ook hun DIL contractoren. Niet verwonderlijk dat Eaton juist deze schakelaars koos om geschikt te maken voor IE3-motoren.

Hogere aanloopstromen
Meten is weten. Het ‘IE3-ready’maken van DIL-contactoren en PKZ- en PKE- motorbeveiligingsschakelaars begon dan ook met uitgebreid testen van diverse motoren en configuraties. Al snel kwam naar voren dat over de gehele linie de aanloopstromen van de motoren hoger waren dan door fabrikanten werd opgegeven. En het verschil tussen IE2 en IE3? De aanloopstromen in een IE3-motor liggen een factor 1,25 hoger. De verschillen zijn zo groot dat de in 
IEC EN 60947 ( een belangrijke norm die de ontwerpkenmerken,functionele eigenschappen en tests voor laagspanningsschakel- en verdeelsystemen beschrijft) , opgenomen aanloopfactoren voor IE3-motoren helemaal niet meer voldoen. Hierbij kan het voorkomen dat een motorbeveiliging de aanloopstroom als een kortsluiting ziet en daardoor afschakelt. De commissie overlegt momenteel dan ook om de norm aan de nieuwe realiteit aan te passen.

Ruimere marge
Eaton heeft op de verwachte wijzigingen alvast een voorschot genomen. De oorspronkelijk afschakelstroom van 14 maal de nominale motorstroom voor een motorbeveiliging is nu verhoog naar 15,5 maal de nominale motorstroom. Hiermee zit Eaton niet alleen voor wat betreft IE3 aan de veilige kant, maar is er ook rekening gehouden met de aanscherpingen die nog op stapel staan. Bovendien heeft Eaton een sterk staaltje evenwichtskunst geleverd met zijn contactoren: een zo laag mogelijk houdvermogen, om de energie-efficiëntie te optimaliseren terwijl toch de voor IE3-motoren karakteristieke hogere aanloopstromen veilig en betrouwbaar geschakeld kunnen worden.

Duidelijke identificatie
Om er voor te zorgen dat gebruikers zeker weten dat ze met een IE3-geschikte schakelaar te maken hebben, heeft Eaton het ‘ÍE3-ready’ predikaat bedacht. Zowel de contactoren van de DIL-serie als de PKZ- en PKE-motorbeveiligingsschakelaars zijn duidelijk te herkennen aan een opvallende IE3-ready sticker. Dit kan vervelende en kostbare verrassingen voorkomen. De machinebouwindustrie is namelijk een mondiale tak van sport. En hoewel de hele wereld in de ban van energiezuiger produceren is, worden IE3-motoren wereldwijd niet in hetzelfde tempo ingevoerd. Bovendien zijn IE2-motoren – zij het in combinatie met een regelaar – gewoon nog toegestaan. Dit betekent dat in de praktijk zowel IE3, als producten voor motoren van een lagere classificering door elkaar in het veld staan. De sticker voorkomt het ontstaan van ongeschikte schakelaar-motorcombinaties, met alle gevolgen van dien.

Wereldwijd universeel
Eaton is een van de eerste fabrikanten die één oplossing biedt waarvan is aangetoond dat deze zowel voor IE2- als voor IE3-motoren geschikt is – wereldwijd. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over het uitzoeken van welke producten er bij welke energie-efficiëntieklassen moeten worden gebruikt. Het feit dat één enkele productlijn zowel de IE2- als de IE3-toepassingen afdekt, bespaart naast engineeringinspanningen, ook onnodige magazijn- en andere logistieke kosten. Het implementeren van een nieuwe richtlijn mag dan lastig zijn, het beveiligingen van motoren blijft in ieder geval eenvoudig.

Whitepaper
Iets wat motorbeveiliging nog een stukje veiliger maakt is de whitepaper ‘Motorbeveiliging voor de IE3-revolutie‘ die Eaton over haar bevindingen heeft geschreven. Het geeft een beeld van de wereldwijde spelregels, behandeld de testen die ze hebben gedaan, gaat in op hun schakeloverwegingen en geeft praktische tips over waar rekening mee gehouden moet worden bij het kiezen van de meest geschikte schakelapparatuur. De whitepaper is hier te downloaden.