Safety event pakt het serieus aan

Sun Nov 27 2022

11 27

Safety event pakt het serieus aan

30/04/2018

Door Bart Driessen

Het Safety event van 8 mei heeft het ook over de minder prettige kant van de zaak. Maar wat wel serieus genomen moet worden.


     

‘Van risicoanalyse tot aansprakelijkheid’ houdt ook in aandacht voor juridische gevolgen als het niet helemaal loopt zoals het hoort. Maar wie is verantwoordelijk? En waar voor? Hoe zit dat bijvoorbeeld in de bouw? Pim Herber, Jurist Bouwrecht bij Juridisch Management Nederland, volgt even na 10.00 uur met de zijn voordracht ‘De juridische gevolgen van bouwen in afwijking van wet- en regelgeving’.

De wet kennen

‘Iedereen wordt geacht de wet te kennen’. Dat geldt ook voor een opdrachtnemer in de bouw. Maar hoe dient een opdrachtnemer te handelen als een opdrachtgever opdracht geeft om een installatie te bouwen, die in strijd is met een geldende wetgeving of normen? Herber gaat aan de hand van een praktijkcase in op de volgende onderwerpen:

•               Wat is de functie van een UAV-contract (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) in de bouw?

•               Kan een opdrachtgever (OG) zijn opdrachtnemer (ON) orders en aanwijzingen geven?

•               Geldt er voor ON een ‘waarschuwingsplicht’ richting OG bij risico’s?

Hoe moet je als opdrachtnemer handelen als de opdrachtgever een waarschuwing bewust negeert? Wat zegt het Wetboek van Strafrecht daar nu over?

 

Zin en onzin

Na de ochtendpauze gaat om 11.20 uur het plenaire programma verder met Henrie Verwey (Verwey Safety Services). Hij behandelt de ‘Zin en onzin van een risicobeoordeling van een machine’. Voor techneuten is het vaak lastig om een risicobeoordeling van een machine op te stellen. Ze zijn gewend om zaken tot achter de komma uit te rekenen en vinden het inschatten van risico's meestal vaag en subjectief. Maar wat is nu eigenlijk het doel van een risicobeoordeling en hoe stel je een goede risicobeoordeling op? Welk model voor risico-inschatting kun je het best gebruiken? En hebben PL en SIL nu ook nog een relatie met risicobeoordeling?

 

Noodzaak risicobeoordeling

Het plenaire programma wordt afgerond met een paneldiscussie van 12.00 tot 12.45 uur met als onderwerp hoe ver je nu eigenlijk moet gaan de risicobeoordeling van machines. Het onderwerp wordt ingeleid door Henk de Witte van Inspectie SZW. Onder leiding van Nick de With van Fusacon gaan Henk de Witte, Paul Hoogerkamp, Henrie Verwey, Jeroen Heijkants en Remko Roosjens (MAAK Advocaten) in discussie over de noodzaak van risicobeoordeling (RiBo). Zij gaan onder andere in op de vereisten ten aanzien van de diepgang van de RiBo. Het panel zal ook een antwoord proberen te geven op de vraag welke uitvoeringsvorm je voor de vastlegging van die beoordeling moet kiezen. Andere aandachtspunten tijdens de discussie zijn de relatie met geldende wetgeving en normen en of het mogelijk is te ontwerpen zonder een risicobeoordeling.

 

Aansprakelijkheid ontwerpers

Na de lunch en de consulten van de Safety Doctors is tijd om te kiezen. Want de middag is dit jaar wederom ingeruimd voor de ‘Learnshops’. De eerste serie start om 14.00 uur. Bezoekers kunnen kiezen uit drie sessies, die onderwerpen uit de huidige en toekomstige ontwerppraktijk behandelen:

•               De Machinerichtlijn en de grenzen aan de aansprakelijkheid van ontwerpers.

•               De praktische aanpak van machineafschermingen met of zonder vergrendeling.

•               De consequenties van de vernieuwde IEC 60204-1:2016 toegelicht.

 

Machinerichtlijn en grenzen aansprakelijkheid ontwerpers

De sessie ‘De Machinerichtlijn en de grenzen aan de aansprakelijkheid van ontwerpers’ wordt verzorgd door Remko Roosjen en Martin Krüger van MAAK Advocaten, aangevuld met Martijn Drost van Pilz Nederland. Ontwerpers, tekenaars, functiehoofden en machineoperators zien zich vaak geconfronteerd met vragen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op veiligheidsgebied. Wat als technische oplossingen niet aan de normen (kunnen) voldoen en wat zegt de machinerichtlijn hierover? Wat is de rol en reikwijdte van gebruiksaanwijzingen en instructies hierbij? Hoe maak je de vertaalslag tussen techniek en juridische realiteit?

 

Machineafschermingen

Hoe het met de praktische aanpak van machineafschermingen met of zonder vergrendeling zit, wordt door Vladimir Dragosavic van Euchner besproken. Bij het beveiligen van beweegbare afschermingen worden vaak één of meerdere mechanische veiligheidsschakelaars toegepast. Het is technisch mogelijk de contacten van verschillende afschermingen in serie te zetten, maar dit heeft consequenties voor de foutdiagnose en dus ook voor het PL- of SIL-niveau dat wordt bereikt. Dragosavic geeft antwoord op of er een maximum aantal elektromechanische deurcontacten is dat in serie mag worden geschakeld en hoeveel slimme elektronische deursensoren mogen serieel gekoppeld worden? Of bij het in serie schakelen van noodstopcontacten de situatie vergelijkbaar is, is een ander onderwerp dat aan bod komt.