Hoe reageren mensen op gekloonde gezichten?

Mon Oct 25 2021

10 25

Hoe reageren mensen op gekloonde gezichten?

31/08/2021

Door Ad Spijkers

Als Terminator-achtige robots de norm zouden worden, wordt het voor de mens dan moeilijk om ze te onderscheiden van echte mensen? Dit is het uitgangspunt van een nieuwe Japanse, die evalueerde hoe mensen reageren op afbeeldingen van mensen met hetzelfde gezicht.


     

Stelt u zich een toekomst voor waarin mensachtige androïds massaal worden geproduceerd en niet te onderscheiden zijn van mensen van vlees en bloed. Robotica en kunstmatige intelligentie vorderen in een ongekend tempo, met nauw op mens lijkende robots. Denkt u bijvoorbeeld aan Sophia van Hanson Robotics. Ontwikkelaars denken dat ze op een dag robots zullen maken die de griezels uit de films zullen overtreffen. Robots kunnen onaangename en negatieve emoties opwekken bij mensen wanneer de robots op mensen gaat lijken.

Onderzoekers van de Kyushu-, Ritsumeikan- en Kansai-universiteiten voerden een reeks experimenten uit waarbij verschillende groepen van honderden mensen betrokken waren om dat antwoord te vinden.

Experiment

Het eerste experiment omvatte het beoordelen van reactie van een gephotoshopte foto van zes menselijke proefpersonen met exact hetzelfde gezicht (kloonafbeelding), zes mensen met verschillende gezichten (niet-kloonafbeelding) en één persoon (enkele afbeelding ). Het tweede experiment omvatte het beoordelen van een andere reeks kloonafbeeldingen en niet-kloonafbeeldingen, terwijl het derde experiment bestond uit het beoordelen van kloon- en niet-kloonafbeeldingen van honden.

Het vierde experiment bestond uit twee delen: het beoordelen van kloonafbeeldingen van twee sets tweelingen en vervolgens het beoordelen van kloongezichten van tweelingen, drielingen, vierlingen en vijflingen. Het vijfde experiment omvatte kloonafbeeldingen van Japanse animatie- en stripfiguren. Het zesde experiment omvatte het evalueren van de subjectieve griezeligheid en het realisme van een andere reeks kloon- en niet-kloonbeelden, terwijl ook de gevoeligheid voor walging werd geanalyseerd.

Resultaten

De resultaten waren opvallend. Deelnemers aan de eerste studie beoordeelden individuen met gekloonde gezichten als griezeliger en onwaarschijnlijker dan mensen met verschillende gezichten en het gezicht van één persoon. De onderzoekers noemden deze negatieve emotionele reactie het kloon-devaluatie-effect. Het effect van de kloon was sterker toen het aantal kloongezichten toenam van twee naar vier. Het trad niet op wanneer elk kloongezicht niet te onderscheiden was, zoals dierengezichten in experiment drie met honden."

De onderzoekers constateerden ook dat de verdubbeling van identiteit, dat wil zeggen de persoonlijkheid en geest die uniek is voor een persoon in plaats van hun gelaatstrekken, een belangrijke rol speelt bij dit effect. Kloongezichten met de dubbele identiteit waren griezeliger, zoals het vierde experiment aantoonde. Het devaluatie-effect van de kloon werd zwakker wanneer kloongezichten bestonden in de lagere realiteit van de context, zoals in het vijfde experiment.

Bovendien kon de griezeligheid van kloongezichten als gevolg van onwaarschijnlijkheid positief worden voorspeld door walging, in het bijzonder walging van dierenherinneringen, zoals opgemerkt in het zesde experiment. Alles bij elkaar suggereren deze resultaten dat kloongezichten angst opwekken en dat het kloondevaluatie-effect verband houdt met realisme en walgingsreacties."

Reden voor angst?

Deze resultaten laten zien dat menselijke gezichten belangrijke informatie bieden voor het identificeren van individuen. Mensen leggen een één-op-één correlatie tussen gezicht en identiteit. Kloongezichten schenden dit principe, waardoor mensen de identiteit van mensen met gekloonde gezichten verkeerd kunnen beoordelen als zijnde hetzelfde.

Wat betekent dit voor een toekomst waarin mensachtigen onvermijdelijk zijn? Volgens de onderzoekers moeten we kritisch nadenken over de introductie van nieuwe technologie in robotica of het klonen van mensen vanwege het potentieel voor onaangename psychologische reacties. Het onderzoek toont duidelijk aan dat er ongemakkelijke situaties kunnen ontstaan door de snelle ontwikkeling van technologie. Maar de wetenschappers zijn van mening dat hun bevindingen een belangrijke rol kunnen spelen bij de soepele acceptatie van nieuwe technologieën en dat ze de voordelen ervan kunnen versterken.

De gephotoshopte foto toont het gezicht van een van de onderzoekers als voorbeeld van een kloonbeeld. Foto: Dr. Fumiya Yonemitsu, Kyushyu University