Robots stabiliseren arbeidsrelaties

Mon Aug 08 2022

08 08

Robots stabiliseren arbeidsrelaties

13/01/2022

Door Ad Spijkers

Een Duits-Pools onderzoek in data van zestien landen concludeert dat robots kansen bieden voor werknemers.


     

Het toegenomen gebruik van robots in de industrie heeft doorgaans geleid tot stabielere arbeidsrelaties in heel Europa. Het vergroot voor werknemers ook de kansen om een nieuwe baan te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen en het Instituut voor Structureel Onderzoek (IBS) in Warschau. Het laat echter ook zien dat er grote verschillen zijn tussen landen en groepen werknemers. Volgens deze gegevens zullen vooral werknemers in landen met lage arbeidskosten profiteren van de voortschrijdende automatisering.

De essentie

Voor het onderzoek evalueerden de onderzoekers de data uit zestien Europese landen. De resultaten zijn zeer verschillend in de afzonderlijke landen en zijn met name afhankelijk van de arbeidskosten daar. In landen met lage arbeidskosten, vooral in Centraal- en Oost-Europese landen, heeft het toegenomen gebruik van robots in de industrie geleid tot stabielere arbeidsrelaties en meer nieuwe aanstellingen. In landen met hoge arbeidskosten heeft het toegenomen gebruik van robots in de industrie echter geleid tot minder stabiele werkgelegenheid en minder nieuwe aanstellingen.

In landen met lage arbeidskosten profiteren werknemers in beroepen met handmatige of cognitieve routinetaken van het toegenomen gebruik van robots. Het gebruik van robots vervangt blijkbaar de menselijke arbeid niet, maar vult het aan. Terwijl oudere werknemers in landen met lage arbeidskosten vooral baat lijken te hebben bij een stabielere werkgelegenheid, profiteren de jongeren vooral van het feit dat ze gemakkelijker een nieuwe baan kunnen vinden.

De resultaten suggereren dat de introductie van robots in de meeste Europese landen heeft geleid tot een toename van de werkgelegenheid en een afname van de werkloosheid, vooral omdat er minder werknemers werkloos zijn geworden.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn gegevens uit de European Labour Force Survey (EU-LFS) van 1998 tot 2017 uit zestien landen gebruikt: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Zweden, Slovenië , Spanje, Slowakije, Tsjechië, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. De gegevens over het gebruik van robots zijn afkomstig van de International Federation of Robotics (IFR).

Uit het onderzoek blijkt dat het toegenomen gebruik van industriële robots een kans kan zijn voor werknemers en niet altijd een bedreiging vormt, aldus de onderzoekers. De grote verschillen tussen landen en werknemersgroepen tonen echter ook aan dat individuele oplossingen nodig zijn die rekening houden met de respectievelijke randvoorwaarden.

Het 57 pagina's tellende rapport kan worden gedownload vanaf de site van RWI.

Foto: Wikimedia Commons / Tecnowey