Snellere robotisering door vergrijzing

Mon Oct 25 2021

10 25

Snellere robotisering door vergrijzing

15/09/2021

Door Ad Spijkers

De adoptie van robots door bedrijven komt mede door een tekort aan arbeidskrachten van middelbare leeftijd.


     

Je zou kunnen denken dat robots en andere vormen van werkplekautomatisering terrein winnen door technologische vooruitgang. Maar een studie, uitgevoerd door economen die zijn verbonden aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Boston University,vertelt een ander verhaal. Robots worden op grotere schaal toegepast waar de bevolking aanzienlijk ouder wordt, waardoor de hiaten in een vergrijzende industriële beroepsbevolking worden opgevuld.

Uit de studie blijkt dat veroudering verantwoordelijk is voor 35% van de variatie tussen landen als het gaat om de adoptie van robots. In grootstedelijke gebieden waar de bevolking sneller ouder wordt, investeert de industrie meer in robots. De Amerikaanse economen zien hierin het bewijs dat er een oorzakelijk verband is. De ontwikkeling wordt gedreven door industrieën die het meest worden getroffen door veroudering en die mogelijkheden hebben om werk te automatiseren.

Tekort aan arbeidskrachten

De onderzoekers vonden in zestig landen een sterke relatie tussen een ouder wordende beroepsbevolking en de inzet van robots. Ze bekeken daartoe de verhouding tussen werknemers van 56 jaar en ouder en de leeftijd van 21 tot 55 jaar. Veroudering alleen was verantwoordelijk voor 35% van de variatie in robotgebruik tussen landen, maar ook voor 20% van de variatie in de invoer van robots.

Zuid-Korea is het land dat zowel het snelst veroudert als het meest uitgebreide robotica implementeert. En de relatief oudere bevolking van Duitsland is verantwoordelijk voor 80% van het verschil in robotimplementatie tussen dat land en de VS. Volgens de onderzoekers worden nogal wat investeringen in robotica niet gestimuleerd door technologische ontwikkeling, maar omdat sommige landen een tekort aan arbeidskrachten hebben, met name arbeidskrachten van middelbare leeftijd op de werkvloer.

Hetzelfde verband is er ook bij numeriek bestuurde machines of automatische gereedschapmachines. Opvallend is dat er geen vergelijkbare relaties waren bij niet-geautomatiseerde machines, bijvoorbeeld niet-geautomatiseerde gereedschapmachines of computers.

Grotere trends

Het onderzoek werpt waarschijnlijk ook licht op grotere trends. In de afgelopen decennia hebben werknemers in Duitsland het economisch beter gedaan dan in de VS. Het onderzoek suggereert dat er een verschil is tussen het toepassen van automatisering als reactie op een tekort aan arbeidskrachten, in tegenstelling tot het toepassen van automatisering als een kostenbesparende, arbeidsvervangende strategie. In Duitsland zijn robots meer op de werkplek gekomen om de afwezigheid van werknemers te compenseren; in de VS heeft relatief meer robotadoptie een iets jonger personeelsbestand verdrongen.

Foto: digitale compoisitie door Jose-Luis Olivares (MIT) met beelden van iStockphoto