Op AI gebaseerd energiemanagement

Sun Jun 16 2024

06 16

Op AI gebaseerd energiemanagement

25/05/2023

Door Ad Spijkers

Linde Energy Manager maakt prognoses en volledig automatische controle van bedrijfsbrede energiebehoeften mogelijk.


     

Deze softwareoplossing van Linde Material Handling (MH) creëert transparantie over de gehele energievoorzieningssituatie in een bedrijf. Linde Energy Manager maakt ook prognoses voor de toekomst mogelijk met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). Dit voorkomt niet alleen stroompieken maar bespaart ook energiekosten en vermindert de CO2-uitstoot.

Gebruikers krijgen ook de mogelijkheid actief deel te nemen aan de energiemarkt en hun energie-aankopen systematisch en gestructureerd te organiseren. Linde MH gaat daarmee veel verder dan het bestaande aanbod van diensten. De advies- en projectkennis zal in eerste instantie in Duitsland worden aangeboden, daarna geleidelijk in andere landen worden uitgerold.

Uitdagingen

Als het om energie gaat, staan bedrijven in alle sectoren voor grote uitdagingen. Dat begint bij het permanent in stand houden van de operationele energievoorziening en gaat verder met het vermijden van piekbelastingen en besparingen op elektriciteitskosten. Verder strekt de uitdaging zich uit tot het terugdringen van de CO2-uitstoot om zelfopgelegde of gespecificeerde duurzaamheidsdoelen te behalen.

Linde constateert dat vroeger altijd voldoende elektriciteit beschikbaar was. Door schaarse hulpbronnen en volatielere elektriciteits- en gasprijzen kunnen bedrijven echter steeds minder vertrouwen op dit volledige aanbod met vaste termijnen en vaste prijzen. Hier komt de Linde Energy Manager om de hoek kijken.

De software maakt gebruik van interfaces naar bestaande energiemanagementsystemen van de grote leveranciers, accepteert de deze data en vult ze aan met aanvullende informatie om een volledig beeld te krijgen van het energieverbruik. "Transparantie creëren is de eerste belangrijke stap. Veel van onze klanten beleven hier al een aha-moment als ze denken dat ze er al alles aan hebben gedaan om het energieverbruik te optimaliseren", aldus Linde MH.

Besparingen

De energiescreening die Linde MH aanbiedt, vindt plaats over een periode van zes weken en documenteert het individuele energieverbruik en teruglevering van afvalwarmte of PV-installaties in het bedrijf van de klant. Vervolgens kunnen mogelijke besparingen en mogelijkheden om CO2 te verminderen worden geïdentificeerd. Dit lukt bijvoorbeeld door piekbelastingen te verminderen door middel van belastingmanagement of een gecoördineerde inzet van energieverbruikers en eigen energiebronnen.

Maar om toekomstig elektriciteitsverbruik te kunnen plannen, is meer nodig: AI. De software vult de bestaande data aan met extra informatie zoals weergegevens en evalueert patronen in de historische belastingsprofielen. Op deze manier kunnen prognoses voor de toekomst worden berekend en in de loop van de tijd worden verfijnd. De Energy Manager gebruikt de berekende prognoses om via de energiedienstverlener een overeenkomstige vraag op de energiebeurzen te plaatsen of om zelf opgewekte overtollige elektriciteit aan te bieden of tijdelijk op te slaan.

De software is beproefd in verschillende eigen fabrieken en heeft geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen. Volgens het bedrijf leidde dat tot een gemiddelde besparing van 20%, wat betekent dat de kosten voor screening en software meestal binnen een paar jaar zijn terugverdiend.

Linde Material Handling is onderdeel van de Kion Group, een van 's werelds grootste fabrikanten van vorkheftrucks en magazijnapparatuur. Met merken als Still, Linde MH, Fenwick, OM en Dematic is het leverancier van intralogistieke diensten en oplossingen. Met een verkoop- en servicenetwerk in meer dan 100 landen is het bedrijf vertegenwoordigd in alle grote regio's van de wereld. In Nederland wordt Linde MH vertegenwoordigd door Motrac met hoofdvestiging in Almere.

Foto: Linde Material Handling