Alewijnse en Seafar gaan autonoom varen

Sat Aug 13 2022

08 13

Alewijnse en Seafar gaan autonoom varen

13/04/2022

Door Ad Spijkers

De twee bedrijven gaan samenwerken bij het integreren van innovatieve systemen aan boord van schepen en bij het optimaliseren van onderhoud.


     

In de toekomst zit de kapitein aan wal in plaats van op zijn schip. Vanuit een controlecentrum stuurt hij meerdere schepen tegelijk aan die op allerlei kanalen en rivieren varen. Aan boord is alleen personeel aanwezig voor onderhoud, aanleggen, laden en lossen. In geval van nood kan een stuurman op de brug het schip overnemen.

Seafar

Scheepsmanagementbedrijf Seafar in Antwerpen heeft semi-autonoom varen al waargemaakt met tien schepen vanuit een besturingsruimte in Antwerpen en bedenkt ideeën in dezelfde richting voor Namen en Dordrecht. Aan het einde van het jaar wil het bedrijf dertig nieuwe en bestaande schepen operationeel hebben in zowel de binnen- als de kustvaart.

Om verder vorm te geven aan deze toekomstplannen bundelt Seafar zijn krachten met elektrotechnisch bureau Alewijnse in Nijmegen. Doel is om samen stappen te zetten richting de ontwikkeling van innovatieve systemen die optimaal samenwerken met andere installaties aan boord en de toepassing van remote onderhoud en interventies.

Technologieontwikkelaar en dienstenbedrijf Seafar is pioneer op het gebied van semi-autonoom varen. Om schepen op afstand te besturen, varen kapiteins op afstand mee vanuit een besturingsruimte. Ze sturen drie schepen tegelijk aan; 80% gaat autonoom, met minder crew aan boord. Het voordeel is dat de kapitein kan zijn werk in acht uur tijd kan doen, waarna een andere kapitein zijn dienst overneemt. Het varen kan op een efficiënte manier worden uitgevoerd door de toepassing van innovatieve technieken als kunstmatige intelligentie. AI kan gedrag met algoritmes voorspellen, terwijl machine learning met omgevingssensoren objecten en omgeving kan identificeren om zo het vaargedrag te verbeteren.

Zelfde visie

Om het semi-autoom varen verder te ontwikkelen, zocht het Antwerpse bedrijf een partij in de markt voor het uitrollen van nieuwe systemen, technische ondersteuning, onderhoud en service op afstand. Met Alewijnse kiest de technologieontwikkelaar voor een partij met een brede kennis en ervaring in elektrificering en automatisering voor de maritieme sector. De systeem integrator biedt een uitgebreid pakket aan technische oplossingen, zoals elektrische installaties, systemen voor energieverdeling, opwekking en aandrijving, procesautomatisering, audio, video, ICT en systemen voor veiligheid, navigatie en communicatie.

De samenwerking is nieuw, maar de bedrijven delen dezelfde visie en kunnen elkaar versterken. De visie op het moderniseren van de vloot in Nederland is ook dezelfde. Samen willen ze hun netwerk uitbouwen en partnerships op de Nederlandse markt aangaan. Ze willen samen projecten uitvoeren en de dienstverlening aan klanten optimaliseren, zodat ze meer schepen gereed kunnen maken voor de toekomst.

Versterking binnenvaart

Volgens Seafar is semi-autonoom varen hét antwoord op de huidige problematiek in de binnenvaart. Aan de ene kant is de weg naar een vergunningaanvraag niet gemakkelijk, aan de andere kant is er een groot bemanningstekort. Door het implementeren van nieuwe technologieën is je de werkmethode te veranderen en wordt het werk van een kapitein aantrekkelijker.

Andere voordelen van onbemand varen zijn het besparen van kosten, de mogelijkheid voor 24/7 varen met in achtneming van de werk- en rusttijden regeling en het verhogen van de veiligheid. Ook verbeteren de werkomstandigheden van de kapitein, die nu in een comfortabele, droge en warme omgeving zijn werk kan doen.

Foto: Seafar