Zwermen robots zullen boeren helpen

Sat Aug 13 2022

08 13

Zwermen robots zullen boeren helpen

04/02/2022

Door Ad Spijkers

Een Deens onderzoeksproject werkt aan methoden om mobiele robots intelligent met elkaar te laten samenwerken.


     

Een robot op agrarisch perceel of een reddingswerker met een drone die iemand in nood probeert te lokaliseren is niet nieuw meer. De huidige technologieën werken goed wanneer een boer of reddingswerker één robot moet besturen, maar zijn ontoereikend wanneer meerdere robots moeten samenwerken.

Een zwerm van veldrobots verbetert de capaciteit van een boer of reddingswerker aanzienlijk. Er kan veel meer gedaan worden in een kortere tijd. Het is vooral nuttig in gevallen waarin het tijdvenster voor het voltooien van een operatie klein is. En dat komt in het agrarisch bedrijf en reddingswezen nogal eens voor.

De inzet van robots en drones wordt ingewikkelder als de boer of reddingswerker meer robots tegelijk wil inzetten en ze bijvoorbeeld meerdere opdrachten onder elkaar wil laten verdelen of elkaars opdrachten wil laten overnemen. Het is een technologische uitdaging dat te laten gebeuren, mede omdat de robots intelligent moeten samenwerken. De eindgebruiker moet kunnen specificeren welke taak de robots moeten oplossen en hoe.

Onderzoeksproject

Syddansk Universitet (Universiteit van Zuid-Denemarken) in Odense leidt een nieuw robotproject, dat de naam HERD heeft gekregen. Het is in november 2021 van start gegaan en heeft een looptijd van bijna vier jaar. Het project heeft tot doel technologie te ontwikkelen waarmee een groep robots samen een taak kan oplossen.

De partners zullen ook gebruikersinterfaces ontwerpen waarmee een reddingswerker een hele zwerm drones kan besturen tijdens een reddingsoperatie of een boer de controle kan geven over meerdere robots die op zijn veld werken. Ten slotte zal het HERD-project ook het zakelijke potentieel en de organisatorische uitdagingen onderzoeken van het gebruik van collaboratieve robots.

De eerste stap is om meerdere robots in staat te stellen taken voor AgroIntelli en Robotto op te lossen. AgroIntelli in Aarhus heeft landbouwrobots ontwikkeld die zelfstandig taken oplossen, waarbij een boer één robot in het veld kan volgen. Robotto in Aalborg ontwikkelt drones voor reddingsdiensten en brandbestrijding, waarbij kunstmatige intelligentie een belangrijke rol speelt.

Voor de onderzoekers gaat het erom te onderzoeken hoe meerdere robots kunnen samenwerken aan een taak en hoe ze allemaal door één operator zijn te besturen. Ze moeten intuïtieve en efficiënte manieren ontwikkelen waarop de eindgebruiker snel overzicht kan krijgen en de taak van de robots kan aanpassen.

Tegelijkertijd moeten de technologieën robuust genoeg zijn om te kunnen worden gebruikt in dynamische omgevingen door wind, weer en omgeving. De partners hopen ook nieuwe oplossingen te presenteren voor het inzetten van meerdere drones voor reddingsoperaties of inspecties.

Partners

Syddansk Universitet is in het project verantwoordelijk voor het onderzoeken en ontwikkelen van robotbesturing en kunstmatige intelligentie. Aalborg University heeft de leiding over het deel dat zich bezighoudt met mens-robot-interactie, terwijl CBS zich bezighoudt met commerciële en organisatorische aspecten.

Het robotcentrum van het Technologik Institut is betrokken omdat het veel interesse en ervaring hebben met robotsystemen. AgroIntelli en Robotto werken met specifieke use cases waarbij het inzetten van meerdere samenwerkende robots voordelig kan zijn. De samenwerking met de twee bedrijven is cruciaal omdat hun concrete case studyies het onderzoek leiden en ervoor zorgen dat het een echte impact zal hebben.

Foto: Syddansk Universitet