Recyclingrobot pakt elektronisch afval aan

Wed Sep 28 2022

09 28

Recyclingrobot pakt elektronisch afval aan

02/08/2022

Door Ad Spijkers

Votechnik heeft rond een industriële robot van Kuka een systeem ontwikkeld voor de recycling van elektronisch afval.


     

Een circulaire economie is mede afhankelijk van de recycling van elektronische consumptiegoederen. Maar het recyclen van elektronisch afval kan menselijke werknemers in gevaar brengen, waardoor het een optimale toepassing is voor robotica en automatisering. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft technologiebedrijf Votechnik in Limerick (Ierland) een systeem ontwikkeld rond een industriële robot van Kuka.

Gevaarlijke demontage

Door de aanwezigheid van kwik, gassen en scherpe onderdelen, is het voor mensen gevaarlijk om LCD-schermen te demonteren. Om het proces af te handelen en de gevaren te elimineren, ontwikkelde het Ierse technologiebedrijf Votechnik een geautomatiseerde toepassing met een Kuka KR Quantec industriële robot als kern. De cel zuigt gevaarlijke gassen af en verwijdert scherpe elementen zoals tl-buizen en schermen. Hierdoor worden niet alleen gevaren voor mensen geëlimineerd, maar ook de groeiende bergen elektrisch afval worden aangepakt.

LCD-televisies vormen enorme milieu-uitdagingen. Jaarlijkse wereldwijde verkoop van ongeveer 200 miljoen leidt tot afvalstromen die op een efficiënte, kosteneffectieve en veilige manier moeten worden verwerkt. Experts vermoeden dat het 'verborgen' broeikasgas stikstoftrifluo (NF3), dat wordt gebruikt om flatscreen televisies te maken, de opwarming van de aarde meer zou kunnen versnellen dan kolengestookte elektriciteitscentrales. Niettemin betekent de vraag van de consument naar deze LCD-apparaten dat er steeds meer van hen in de afvalstroom terechtkomen.

Afvalverwerking

Het Votechnik ALR-4000 systeem verwerkt dit elektrisch afval automatisch en voert het veilig af. In het verleden kwamen veel van deze producten op stortplaatsen terecht, waardoor kwik de bodem en het water kon verontreinigen. Een geautomatiseerd proces met recyclingrobots elimineert ook de noodzaak van menselijk contact met gevaarlijke gassen en vloeibare kristallen. Ook vermindert het proces het risico op letsel, bijvoorbeeld door gebroken glas dat ontstaat bij het verwijderen van tl-buizen en televisieschermen uit lcd-apparaten. Een ingebouwd koolstoffiltersysteem vangt schadelijke gassen op, zodat ze niet in de atmosfeer terechtkomen.

Tegelijkertijd met het minimaliseren van handmatige arbeid en risico's verhoogt de ALR-4000 de doorvoer van vijf apparaten per uur met een handmatig proces naar zestig met robotisering. Bovendien kan de machine de klok rond werken. Volgens het Ierse bedrijf zijn technologieën zoals dat van Votechnik toonaangevend voor verwerking van grote aantallen. Er worden waardevolle materialen uit afvalproducten gehaald, verontreinigingen verwijderd en gevaarlijke materialen in het proces opgevangen.

Foto: Kuka