Mens en robot gaan samen naar school

Wed Sep 28 2022

09 28

Mens en robot gaan samen naar school

29/09/2021

Door Ad Spijkers

Robots helpen mensen om zich te kwalificeren voor de werkplek van de toekomst.


     

Een drang om te automatiseren verandert de manier waarop mens en machine samenwerken. Het aantal industriële robots dat in fabrieken is geïnstalleerd, bereikte in 2020 wereldwijd ongeveer 3 miljoen eenheden.Dat is meer dan een verdubbeling in tien jaar tijd. De International Federation of Robotics (IFR) heeft onderzocht hoe training in robotica de huidige en toekomstige opleiding van het personeel vormgeeft, waardoor de ontwikkeling van vaardigheden voor werknemers wordt verbeterd.

Het automatiseren van saaie, vuile en gevaarlijke taken verandert de functieprofielen van fabrieksarbeiders ten goede. Academies van robotfabrikanten spelen een sleutelrol om deze transitie mogelijk te maken. Werkgevers sturen elk jaar duizenden werknemers naar roboticatraining.”

Robotfabrikanten stimuleren onderwijs

Robotfabrikanten zoals ABB, Fanuc en Kuka registreren elk jaar tussen de 10.000 en 30.000 deelnemers aan hun robotklassen in meer dan dertig landen. De trainingsprogramma's variëren van basisprogrammering voor de eerste gebruiker tot complexe workshops.

De auto-industrie speelt traditioneel een leidende rol bij het bijscholen van werknemers voor het gebruik van robotica. Volkswagen heeft bijvoorbeeld besloten om een van de Kuka-colleges direct in hun hoofdkantoorfabriek in Wolfsburg te huisvesten. De opleidingen starten met een basistraining voor mensen die nog nooit een robot hebben gebruikt. Voor professionals biedt Kuka ongeveer zeventig verschillende modules, variërend van basisbediening en programmering tot complexe inbedrijfstelling van complete robotsystemen.

Trainingsprogramma's opgezet door internationale robotfabrikanten bieden belangrijke vaardigheden voor de industriële werkplek van de toekomst. Wat deelnemers leren in de hoofdschool van Fanuc in de buurt van de berg Fuji in Japan, krijgen ze ook in de trainingsscholen in de Verenigde Staten, Europa of China. De robotica-certificaten voor werknemers van het bedrijf zijn over de hele wereld geldig en komen in aanmerking voor nieuwe carrièremogelijkheden. Dit is niet beperkt tot de klassieke gebruikers van robotica en automatisering zoals de auto-industrie, maar geldt ook voor kleine en middelgrote bedrijven uit een breed scala aan branches.

Naar regulier onderwijs

Naarmate meer industrieën dan ooit naar automatisering evolueren, wordt robotica-training ook onderdeel van het openbaar onderwijs in de VS, Europa en Azië. In China bijvoorbeeld gaat de samenwerking van ABB Robotics met beroepsscholen terug tot twaalf jaar geleden. Tegenwoordig maken 700 scholen voor beroepsonderwijs deel uit van het project. ABB gebruikt industriële robots voor zijn trainingen en levert elk jaar 1.000 nieuwe robots, alleen aan China. Tegelijkertijd openen simulatiesoftware en augmented reality nieuwe manieren van lesgeven. De tijd dat iedereen ingenieur moest zijn om met een robot om te gaan, is definitief voorbij.

Overheden worden geconfronteerd met de noodzaak om hun onderwijsbeleid te actualiseren. De kwalificatie om een robot te programmeren en te gebruiken, is een essentiële vaardigheid die van werknemers wordt vereist voordat ze zelfs maar de werkvloer betreden. Om de transitie mogelijk te maken, zijn robotfabrikanten de best mogelijke partners, die de juiste vaardigheden bieden die nodig zijn om met intelligente automatiseringssystemen te werken. De International Federation of Robotics nodigt overheidsinstanties uit om samen te werken met de experts en hun knowhow te gebruiken om onderwijs te geven voor de werkplek van de toekomst.

IFR publiceert regelmatig position papers over actuele onderwerpen over robotica. In het kader van onderwijs zijn bijvoorbeeld Workplace of the Future en Next Generation Skills van belang. U kunt ze na registratie gratis downloaden.

Foto: Fanuc America