TU Dresden startup leert robots voelen

Mon Apr 22 2024

04 22

TU Dresden startup leert robots voelen

30/01/2023

Door Ad Spijkers

De startup heeft zich tot doel gesteld de barrière tussen mens en robot te doorbreken.


     

Robotica is de afgelopen decennia in een ongekend tempo geëvolueerd. Maar robots zijn nog vaak star, omslachtig en te luidruchtig. PowerOn, een spin-off van de TU Dresden, wil daar verandering in brengen. De startup heeft zich tot doel gesteld de barrière tussen mens en robot te doorbreken.

Gevoelige huiden, kunstmatige spieren en kunstmatige neuronen die op flexibele materialen zijn gedrukt, moeten de volgende generatie robotica mogelijk maken en nieuwe toepassingsgebieden openen. De onderzoekers in Dresden zien een sterke trend in de richting van automatisering in alle industriële sectoren en zullen dit binnenkort in ons dagelijks leven ervaren.

De spin-off PowerOn maakt gebruik van de resultaten van gezamenlijk onderzoek van de TU Dresden en de University of Auckland (Nieuw-Zeeland). De wetenschappers onderzochten de wetenschappelijke basis van multifunctionele di-elektrische elastomeren in zachte robotica. Ze verwachten dat robots, zodra ze daartoe in staat zijn, de mens niet alleen in de industrie maar ook in het dagelijks leven zullen tegenkomen.

Sensorvingertop

Het PowerOn-team wil zijn eerste product, een sensorvingertop voor industriële robots, gebruiken om de toepassingsgebieden voor robots aanzienlijk uit te breiden en conventionele robotgrijpers 'fingerspitzengefühl' te geven. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij het hanteren van kwetsbare goederen zoals eieren of reageerbuizen, het uitnemen van rubberproducten uit spuitgietmatrijzen, het oogsten van groenten en fruit, of zelfs bij huishoudelijk en in de zorg. Gezien het tekort aan geschoolde arbeidskrachten ziet de wetenschapper hier een groot potentieel.

De komende periode staan de eerste praktijktesten gepland. Er is ook al een demonstrator voltooid, die voor het eerst de interactie van gevoelshuiden, kunstmatige spieren en kunstmatige neuronen laat zien. De grijper wordt uitsluitend aangedreven door kunstmatige spieren, die op hun beurt worden aangestuurd door een kunstmatig neuron. De grijper zelf is geprint van flexibele materialen, bevat geen klassieke gewrichten en is voorzien van een voelbare huid die kan voelen hoe en waar een object is vastgegrepen.

PowerOn werkt nauw samen met de TU Dresden en is partner in het grootschalige onderzoeksproject '6G-life'. Hier is te zien hoe goed de interactie tussen wetenschap en industrie kan werken en hoe een dergelijke samenwerking bijdraagt ​​aan de snelle overdracht van wetenschappelijke kennis in commerciële producten.

Foto: PowerOn