Biometrische data helpen robots

Sun Jun 16 2024

06 16

Biometrische data helpen robots

14/11/2023

Door Ad Spijkers

Een Deens consortium onderzoekt hoe biometrische data de interactie tussen mens en robot in de zorgsector kunnen verbeteren.


     

Er is een verbeterde interactie tussen mens en robot mogelijk door biometrische metingen te verzamelen van de patiënten en verpleegkundigen die de robot gebruiken. Het zou het beslissende stuk kunnen zijn om de code te kraken voor de implementatie van robots in de gezondheidszorgsector, die dringend hulp nodig heeft.

Biometrische data

Stelt u zich voor. Een robotarm is bezig het zorgpersoneel te ontlasten van het zware werk van de revalidatie van een patiënt. De patiënt wordt plotseling onwel en de robot stopt automatisch en roept personeel op. Een dergelijk toekomstscenario zou zich heel goed kunnen afspelen in de ziekenhuizen en gezondheidsklinieken.

In een nieuw project in Denemarken zal worden onderzocht hoe mensen en robots samenwerken in de gezondheidszorgsector door biometrische data te verzamelen. Het kunnen gegevens zijn zoals EEG (elektro-encefalografie), hartslag, zweetproductie en ademhalingsfrequentie van de persoon die in contact staat met de robot. Het Teknologisk Institut met hoofdvestiging in Taastrup (bij Kopenhagen) leidt het project, waarbij ook Yuman, Life Science Robotics en Self Wellness betrokken zijn.

Een succesvolle interactie en wederzijds begrip tussen mens en robot is essentieel om het vertrouwen te creëren dat nodig is voor een robot om taken in de zorg uit te voeren. In dit project zullen wetenschappers de mogelijkheden onderzoeken om biometrische metingen te verzamelen om een nauwkeurigere en individueel aangepaste interactie te bereiken. Hierbij zal het mogelijk zijn om robots een veel grotere kennis van de behoeften van de gebruikers te geven, zonder enige instructies.

Metingen bepalen bewegingen

Human Robot Interaction (HRI) is een breed onderzoeksgebied dat onder meer gebruik maakt van signalen van sensoren en camera's, die worden geïnterpreteerd door kunstmatige intelligentie. Deze wordt gebruikt om de robot te trainen in het begrijpen van zijn omgeving en de gebruikers waarmee hij communiceert. Door sensorgegevens en metingen te analyseren en interpreteren, kunnen ontwikkelaars de bewegingen en reacties van de robot in verschillende situaties nauwkeuriger vormgeven.

Het Teknologisk Institut combineert verschillende expertisegebieden in het project, waarbij naast robotica ook specialisten op het gebied van gedrukte elektronica en wearables betrokken zijn. De drie bedrijven die deel uitmaken van het project zien grote mogelijkheden in het verder onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van biometrische gegevens en, niet in de laatste plaats, het integreren van de projectresultaten in hun oplossingen. Zo kan een plotselinge verandering in hartslag en hartslag duiden op stress bij de gebruiker, waarna de robot signalen ontvangt om zijn gedrag aan te passen.

Hoofdband met sensoren

Gedrukte elektronica heeft een groot potentieel, vooral met betrekking tot de gezondheidssector. In het project gaan de onderzoekers onder meer hoofdbanden produceren met geïntegreerde sensoren. Ook gaan ze software ontwikkelen die met behulp van kunstmatige intelligentie tekenen van stress kan identificeren, die naar de robots kunnen worden gecommuniceerd.

Volgens het Teknologisk Institut is de verspreiding van technologie om gezondheidspersoneel te ontlasten essentieel om het niveau van behandeling en zorg in de gezondheidszorgsector op peil te kunnen houden. Deze sector heeft te kampen met een kritiek tekort aan mankracht. Het algemene doel van het project is het creëren van preciezere, individuele en effectieve robotoplossingen, die mogelijk de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Ook moeten ze de efficiëntie van de gezondheidszorg kunnen verhogen en de lasten voor het gezondheidszorgpersoneel kunnen verminderen.

Foto: Teknologisk Institut