Robots veranderen velden en stallen

Tue Feb 07 2023

02 07

Robots veranderen velden en stallen

27/07/2022

Door Ad Spijkers

Duurzaamheid, productiviteit en transparantie zijn mooie kansen voor digitalisering in de landbouw. Robotica in het veld en in de stal levert hierbij een belangrijke bijdrage.


     

Het is belangrijk dat ook het midden- en kleinbedrijf hiervan profiteert. Hoe dit kan werken, wordt getoond in een nieuw whitepaper van Bayern Innovativ's Digital Agriculture Competence Network (KNeDL). De whitepaper Digitalisierung in der Landwirtschaft - Wie Roboter Feld und Stall verändern kan (na registratie) gratis worden gedownload. In de 13 pagina's tellende publicatie worden de resultaten gepresenteerd van verschillende onderzoeken en enquêtes.

Het whitepaper gaat het in op de uitdagingen en kansen van digitalisering in de Beierse landbouw. Daarnaast worden praktijkvoorbeelden, hun toepassingsgebieden en aanbevelingen voor actie gepresenteerd.

Digitalisering

Boerderijen zien de ondersteuning door robots als gemakkelijker en tijdbesparend. Het gebruik ervan belooft ook een efficiënter gebruik van hulpbronnen. Melk- en voerrobots en veldrobots voor grondbewerking, zaaien, oogsten en voor bemesting en gewasbescherming zijn al in bedrijf in de stal en op het veld. Christian Maar boeren hebben vaak te maken met actuele uitdagingen en deze proberen tegen te gaan met innovatieve oplossingen.

De landbouwsector gebruikt al jaren GNSS-gegevens om landbouwmachines te lokaliseren en te besturen. Om ook kleinere bedrijven te laten profiteren van digitale verandering, zijn benaderingen nodig die zijn uitgerust met een bijzonder goede gebruikerservaring. Door de efficiëntie te verhogen en de last voor boeren te verminderen, kunnen ook kleinere boerderijen door digitale landbouw concurrerend blijven.

Online enquête

Meer dan twee derde van de deelnemers aan een online enquête van het Beierse staatsonderzoekscentrum voor landbouw (LfL) verklaarde dat ze al minstens één digitale technologie in hun eigen bedrijf gebruiken. De meeste investeringen gingen naar digitale veldregisters, automatische stuursystemen en GPS-gestuurde sectieschakeling.

Volgens dit online onderzoek zijn de soms hoge aanschafkosten, zorgen over gegevensbeveiliging en gebrek aan compatibiliteit van de verschillende systemen de grootste obstakels voor digitalisering. In sommige landelijke gebieden komt daar nog het gebrek aan uitbreiding van mobiele telefoonnetwerken bij. Voorlichtingscampagnes en adviezen van instellingen zoals Bayern Innovativ tot overheidssubsidies voor individuele bedrijven hebben echter effect.

Bayern Innovativ

De kansen van digitalisering op het gebied van robotica zijn groot. Om ze te kunnen gebruiken, moet de technologie worden uitgebreid, de acceptatie worden vergroot en het juridische en technische kader worden gecreëerd. Bayern Innovativ draagt hieraan bij met haar competentienetwerk voor digitale landbouw in Beieren. De organisatie verstrekkt informatie aan agrarische bedrijven, maar ook aan lokale overheden. Tegelijkertijd brengt ze hen in contact met bedrijven en wetenschappelijke instellingen die met digitalisering te maken hebben.

Bayern Innovativ verbindt bedrijven met universiteiten, onderzoeksinstituten en belangrijke bedrijven in Beieren, door de deelstaat gefinancierde organisaties en vele andere technologie- en kennisnetwerken. De organisatie staat voor kennismanagement en het versnellen van innovaties en het geven van de juiste impuls. Haar visie is een Beieren waarin elk levensvatbaar idee en elke technologie een innovatie wordt.

Foto: Bayern Innovativ