Meer digitalisering, duurzaamheid en werkbaar werk

Tue Feb 07 2023

02 07

Meer digitalisering, duurzaamheid en werkbaar werk

21/12/2021

Door Ad Spijkers

Onderzoek van Flanders Make bevestigt dat de Covid-19 pandemie de digitale transformatie verder aanwakkert.


     

Hoewel de economische impact van de Covid-19 pandemie nog lang zal blijven nazinderen bij bedrijven, blijkt uit een enquête van onderzoekscentrum Flanders Make dat het merendeel van de industriële bedrijven in 2021 volop heeft ingezet op innovatie. Bijna alle bedrijven plaatsen de digitale transformatie, het creëren van werkbaar werk en duurzaamheid nu hoog op de agenda. Dit is hoopgevend voor de toekomst: het zal de wereldwijde competitiviteit van bedrijven in Vlaanderen en dus ook de welvaart ten goede komen.

"Sinds de pandemie begrijpen bedrijven dat inzetten op nieuwe technologieën bijvoorbeeld robots en digital twins en het creëren van duurzame producten, diensten en productieprocessen de nieuwe standaarden worden om te overleven in een snel evoluerende globale economie. Bijna de helft van de bedrijven geeft zichzelf een score van 75% wat betreft de gereedheid om te schakelen naar Industrie 4.0, die zo in een stroomversnelling komt", zegt Dirk Torfs, CEO van Flanders Make.

Digitaal talent

Meer dan 60% van de bedrijven geeft aan, dat het vinden van digitaal talent hun grootste uitdaging blijft. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers, zodat ze goed kunnen functioneren in een werkomgeving met allerlei nieuwe technologieën, is van cruciaal belang. Daarnaast hebben bedrijven steeds meer oog voor het fysieke en mentale welzijn van hun medewerkers. Zo veroveren bijvoorbeeld robots die zij aan zij werken met de mens hun plaats op de werkvloer. Zij nemen zwaar of repetitief werk over en maken het werk makkelijker uitvoerbaar en boeiender.

Technologie speelt ook in maatwerkbedrijven een ondersteunende rol. Zo krijgen de medewerkers bijvoorbeeld digitale werkinstructies. Deze worden op een scherm of van bovenaf op hun werkplek geprojecteerd en begeleiden elke stap om een taak correct uit te voeren. Dit komt de productiekwaliteit en tegelijk ook het werkplezier ten goede. Mensen kunnen aldus complexere taken uitvoeren en krijgen toegang tot een ruimer aanbod aan jobs.

Ecosystemen

Hoewel drang om te innoveren en digitaliseren erg groot is, blijkt uit de studie dat tot nu toe slechts één op de vier bedrijven de voordelen inziet van samenwerkingen in ecosystemen om de uitdagingen op het vlak van digitalisering succesvol aan te gaan. Hier ziet Flanders Make grote kansen om sneller vooruitgang te boeken.

"Wanneer bedrijven digitaliseringsprojecten op eigen houtje aanpakken, vergt dat een grote investering van tijd, mensen en middelen", zegt Torfs. "Door samen in een ecosysteem te werken aan end-to-end digitalisering is er veel meer mogelijk dankzij de schaalvoordelen. Dat is de hefboom die we aan de bedrijven in het netwerk van Flanders Make bieden."

Top 10

De onderzoekers hebben uit de resultaten de volgende 10 top trends in de maakindustrie van 2021 gedestilleerd.

  • Duurzaamheid is de motor van de industrie
  • Bedrijven zijn meer dan ooit klaar voor Industrie 4.0
  • De belangrijkste drijfveren voor digitalisering zijn gebaseerd op kostenreductie
  • Bedrijven richten zich weer meer op innovatie en digitalisering
  • Het aantal samenwerkende ecosystemen neemt toe
  • Kunstmatige intelligentie (AI) en Big data zijn de technologieën waar bedrijven het meest vertrouwen in hebben
  • Het gebruik van digital twins voor product design wordt steeds belangrijker
  • Voor de meeste bedrijven is een digitale werkvloer de grootste opportuniteit
  • Big data zijn een belangrijke troef, maar veel bedrijven worstelen er nog mee
  • Voorraadbeheerstrategieën verschuiven naar het verzekeren van beschikbaarheid

Op de site van Flanders Make kunt u het onderzoeksrapport aanvragen met daarin een uitgebreid overzicht van alle onderzoekresultaten van de Industry 4.0 Survey 2021.

Foto: Flanders Make