Op weg naar een robot met mensenkennis

Tue Feb 07 2023

02 07

Op weg naar een robot met mensenkennis

11/11/2021

Door Ad Spijkers

TNO ziet een samenleving voor zich waarin robots samenwerken met mensen en dus kennis hebben van mensen.


     

Het onderzoeksinstituut heeft een visie op een samenleving waarin robots samenwerken met mensen. Dat betekent dat robots kennis moeten hebben van mensen (en dat terwijl mensen vaak al geen kennis van elkaar hebben!). Om dit te realiseren moeten robots ons emotionele, fysieke, cognitieve en sociale gedrag begrijpen. Omgekeerd moeten de robots kunnen uitleggen hoe ze tot keuzes zijn gekomen. Juist het begrijpen van het emotionele en sociale gedrag van mensen is een grote uitdaging. Omgekeerd geldt hetzelfde: robots die begrijpelijk aan mensen uitleggen.

TNO zich overigens niet voor zich dat robots kennis hebben zoals mensen. Volgens het instituut is het geen ramp als robots een probleem sneller en slimmer zouden kunnen oplossen dan mensen. De mens zou daarvan zelfs moeten profiteren. Maar dat moet wel gebeuren op een manier waarbij robots de ethiek en normatiek van mensen volgen. En ook de ethiek van mensen eenduidig en begrijpelijk maken voor robots zit een grote uitdaging,

Bijdrage AI

Kunstmatige intelligentie (AI) kan verder in de toekomst denken dan mensen en meer informatie combineren. Hierdoor is AI, mits op een verantwoorde manier toegepast, geschikt om complexe problemen op te lossen. Te denken valt aan vraagstukken zoals klimaat, landgebruik, mobiliteit en (digitale) veiligheid. AI stelt de mensheid in staat visionair te denken om zo tot slimme en duurzame oplossingen te komen voor de toekomst.

Om deze robots van de toekomst met kennis van mensen te maken, heeft TNO diverse expertises gebundeld. Dat varieert van menselijk gedrag en algoritmes tot techniek en regelgeving. Al deze aspecten zijn verwerkt in industriële robots, zelfrijdende auto’s en zorgrobots. Daarnaast werkt het instituut samen met bedrijven en kennispartners om gezamenlijk de maatschappelijke waarde van dergelijke robots aan te tonen. Daarbij kunt u denken aan een robot als maatje voor kinderen en ouderen of aan veilig, sneller en schoner vervoer.

Toepassingen

Eén van de doelen van TNO is om met AI en digitale coaches mensen te helpen hun leefstijl te veranderen. Zo wil het instituut bijvoorbeeld met zijn LifeStyle4Health programma ziektes zoals diabetes type 2 in tien jaar halveren. Een ander voorbeeld is een slimme mens-robot samenwerking op het gebied van inspectie en onderhoud op afstand (bij bijvoorbeeld bruggen) mogelijk te maken en daarmee veiliger en goedkoper. Daarnaast waakt TNO ervoor dat technologie zich zodanig ontwikkelt, dat mens en robot optimaal kunnen samenwerken. Tenslotte wil het instituut er voor zorgen dat zelfrijdende voertuigen en de interactie hiermee maatschappelijk voordeel oplevert, zoals comfort en veiligheid.

Foto: PxHere