Samenwerking Kubota en Topcon

Fri May 20 2022

05 20

Samenwerking Kubota en Topcon

25/10/2021

Door Ad Spijkers

Bedrijven tekenen samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderzoek voor intelligente landbouw.


     

Kubota Corporation in Osaka, Topcon Corporation in Tokio en Topcon Positioning Systems in Livermore (Californië) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor onderzoek op het gebied van intelligente landbouw. De bedrijven zullen gezamenlijk onderzoek doen op het gebied van intelligente landbouw en innovatieve producten te ontwikkelen die in de toekomst op de markt kunnen worden gebracht. Hierin worden de technologieën en knowhow die door elk bedrijf zijn ontwikkeld, samengebracht.

Achtergrond en doelstellingen

Wereldwijd blijft de vraag naar voedsel toenemen en blijft ook het tekort aan arbeidskrachten op de productielocaties een punt van zorg. Tegelijkertijd wordt ook steeds meer verwacht van intelligente landbouw die erop gericht is het werk efficiënter en productiever te maken.

Kubota biedt producten en diensten aan voor agrarische bedrijven over de hele wereld, terwijl Topcon de automatisering van landbouwactiviteiten bevordert door middel van automatische besturing, gewasanalyse en DX-oplossingen (Digital Transformation solutions). De bedrijven streven er naar om gezamenlijk vooruitgang te boeken met onderzoek en ontwikkeling op het gebied van intelligente landbouw op een groot aantal gebieden. Hiertoe behoren het verzamelen en beheren van landbouwkundige data met gebruikmaking van verschillende sensoren en oplossingen voor productiviteitsverbeteringen door middel van automatisering met behulp van big data, en dergelijke. Verder zullen ze samenwerken op het gebied van voertuigparkbeheer en automatiseringstechnologie.

Kubota en Topcon

Kubota is fabrikant van landbouw-, tuin- en park- en grondverzetmachines en industriële motoren. Landbouwmachines vormen de primaire productlijn maar het bedrijf produceert ook een divers portfolio van andere producten, waaronder waterfiltersystemen voor steden, irrigatiesystemen, leidingen, dakbedekking, huisvesting en grote ondergrondse ventielen. In Nederland heeft het bedrijf een verkoopkantoor in Ede.

Topcon bevordert optimalisatie van de landbouw door het bereiken van hogere precisie en verbeterde productiviteit van planning tot oogst. Hiertoe biedt het bedrijf oplossingen aan die de automatisering van landbouwactiviteiten en het gebruik van IT omvatten, om aan de wereldwijde vraag naar voedsel te voldoen.

Met Topcon Positioning Systems is ontwerper, fabrikant en distributeur van precisie meet- en workflow oplossingen voor de wereldwijde bouw-, geografische- en landbouwmarkten. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Capelle a/d IJssel.

Foto: Kubota