Veel beslissers op logistiekbeurzen

Tue Feb 07 2023

02 07

Veel beslissers op logistiekbeurzen

21/11/2022

Door Ad Spijkers

De logistieke sector is volop in beweging, iets wat duidelijk zichtbaar en voelbaar was tijdens de vakbeurzen ICT & Logistiek en Logistica Next.


     

Beide beurzen vonden van 8 tot en met 10 november plaats in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Na drie jaar wachten stonden de beurzen in het teken van automatisering, robotisering, digitalisering en ketensamenwerking. Exposanten pakten uit met producten en innovaties, de sfeer was goed en de reacties van zowel exposanten als bezoekers waren positief. In de theaters waren ruim tweehonderd presentaties en paneldiscussies waar kennisuitwisseling en ontmoeting centraal stonden. De sprekers trokken volle zalen en deelden hun inzichten, innovaties en uitdagingen.

Duizenden bezoekers

Met 9.466 bezoeken en een hoog beslissingsniveau van de bezoekers verliepen de 2022 edities van ICT & Logistiek en Logistica Next succesvol. Van alle bezoekers gaf 59% aan een eind- of medebeslisser te zijn bij aankopen. De organiserende Jaarbeurs is tevreden met dit resultaat. Sales en projectmanager van beide beurzen Corien den Ouden: "De kracht van de combinatie van de beurzen is, dat je oplossingen van beide events nodig hebt om je logistieke processen te optimaliseren. Technologie en intralogistiek zijn daarmee onlosmakkelijk met elkaar verbonden."

De reacties van de exposanten waren positief. Zij geven aan dat ze kwalitatief goede gesprekken voerden, veel deals hebben gesloten en verheugd waren met alle live ontmoetingen die na corona en het nieuwe hybride werken steeds belangrijker worden.

Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

Op de eerste beursdag gaf Ruth Clabbers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het officiële startschot voor het programma Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL). Met dit programma zetten overheid én bedrijfsleven samen de schouders onder toekomstbestendige logistieke ketens waarbij digitaal samenwerken de hoofdrol speelt. Het ministerie en de overige ketenpartners (Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol, Evofenedex, TLN, Douane en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven) werken samen aan de uitvoering van het programma. 

De volgende editie van ICT & Logistiek vindt plaats op 8 en 9 november 2023 in de Koninklijke Jaarbeurs. De volgende gecombineerde edities van ICT & Logistiek en Logistica Next vinden plaats in 2024, ook weer in Utrecht.

Foto: Koninklijke Jaarbeurs