Met robot winst voor landbouwer én milieu

Mon Oct 25 2021

10 25

Met robot winst voor landbouwer én milieu

15/09/2021

Door Ad Spijkers

In aanwezigheid van Vlaams minister van Landbouw en Innovatie, Hilde Crevits, is in Merelbeke een nieuwe multifunctionele robot gepresenteerd.


     

Met het oog op de strengere wetgeving voor gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zoekt de landbouwsector naar duurzame technieken om het rendement van de landbouwer te garanderen, met respect voor de omgeving. De combinatie van een robot met technologie die het veld plaats-specifiek kan behandelen, is ontwikkeld aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent.

Robot voor precisielandbouw

De robot is klein en licht, wat de bodem minder belast dan zware machines. Hij kan de bodem gevarieerd bewerken, maar ook het veld inzaaien, bemesten en besproeien, in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats. Hij dient die stoffen automatisch en in wisselende hoeveelheden toe, afhankelijk van welk deel van het perceel op dat moment meer of minder nodig heeft. De robot is gebaseerd op de robot van Agrointelli. De onderzoekers ontwikkelden de software zelf, net als de integratie van de robot met de bijhorende machines: een frees, een zaaimachine, een bemestingsmachine en een sproeimachine.

Landbouwrobots bestaan al langer, maar tot nu toe bewerkten ze het veld zonder rekening te houden met de verschillen tussen elk deel van het perceel. De onderzoekers hebben hun kennis van precisielandbouw toegepast op een bestaande landbouwrobot. Zo hebben ze een automatische machine gemaakt die multifunctioneel inzetbaar is en het veld in real-time bemonstert en plaats-specifiek bewerkt. Dat levert zowel de landbouwer als het milieu winst op.

Winst voor de boer

Uit diverse proeven in België, maar ook in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Turkije, blijkt dat de technologie veel potentieel heeft. In vergelijking met de homogene toepassing van kunstmest met stikstof op een landbouwperceel levert de nieuwe technologie een landbouwer een flinke besparing op.

In Vlaanderen wordt doorgaans organische mest gebruikt. Daarvoor zijn grote machines nodig, die door een landbouwrobot niet getrokken kunnen worden. Ook hiermee kan winst worden behaald wanneer mest plaats-specifiek wordt aangebracht. Bovendien is deze landbouwrobot lichter dan de conventionele landbouwmachines, waardoor de bodem minder samengedrukt wordt. Dat zorgt voor een kleiner risico op erosie en overstromingen bij hevige regen, zoals deze zomer.

De toekomst

De robot biedt een voorproefje van hoe de landbouw van de toekomst eruitziet. Efficiënter gebruik van onder meer meststoffen heeft een positief effect voor zowel boeren als het leefmilieu. Doordat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen plaats-specifiek worden toegediend, is er minder van nodig. Dat levert een grote besparing op voor het milieu. Zo bieden precisielandbouw en robottechnologie een oplossing om binnen de bemestingslimieten te blijven en toch voldoende opbrengst te halen.

De combinatie van de robot met de Gentse technologie is momenteel nog een prototype, maar kan nu verder gecommercialiseerd worden. De wetenschappers zullen de technologie nog verfijnen om die commercieel inzetbaar te maken. Ze verwachten dat de robot binnen drie jaar op het veld gebruikt kan worden.

Foto: Universiteit Gent