van CE-markering tot IIB-verklaring

Mon Aug 08 2022

08 08

van CE-markering tot IIB-verklaring

15/03/2016

Door Liam van Koert

Op 10 mei is er al weer de 7e editie van het Safety Event. Traditioneel is het de meest complete machineveiligheidsbijeenkomt in het land. En volgens goed gebruik is ook collega Leo de Ridder druk in de weer geweest met het rondkrijgen van het programma. Het blijkt een actuele en gebalanceerde mix van onderwerpen. 


     

 

Europese Richtlijnen aangepast door het New Legislation Framework; wat zijn de gevolgen?
Bert Nagtegaal, FME

In het kader van het New Legislation Framework worden diverse EU Richtlijnen voor machines per 20 april 2016 aangepast. Het is een pakket van maatregelen gericht op het verbeteren van markttoezicht en het vergroten van de kwaliteit van de conformiteit assessments. Deze aanpassing heeft uiteenlopende gevolgen voor machinefabrikanten en bedrijven die zelf machines bouwen of samenbouwen. 

   • Welk doel heeft het New Legislation Framework?
   • Wat verandert er in de EU-richtlijnen EMC/LVD/ATEX/PED?
   • Wat zijn de consequenties voor de machinebouwer?
   • Welke gevolgen heeft dit voor de handhaving door de inspectiediensten?
   • Welke taaleisen stellen de verschillende EU-richtlijnen nu ten aanzien van producten?
   • Is het mogelijk dat een EU-land stringentere taaleisen stelt voor producten die haar land binnenkomen?

 

Aanpak machinefabrikanten die het niet zo nauw nemen met CE
Liesbeth Kroon, Inspectie SZW

Elke fabrikant of importeur moet ervoor zorgen dat zijn product voldoet aan de eisen uit de Europese productrichtlijnen. De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Tijdens inspecties zijn in de afgelopen jaren regelmatig machines ontdekt die ten onrechte CE-gemarkeerd zijn. Op grond van de Nederlandse Warenwet kan zowel de fabrikant, de distributeur als de gebruiker hiervoor gestraft worden. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt de werkwijze van de Inspectie SZW toegelicht. 

   • Hoe zet de Inspectie SZW haar mensen in op CE-gemarkeerde machines?
   • Hoe ziet het toezicht- en handhavingsbeleid er uit?
   • Wat zijn de resultaten van de inspecties tot nu toe?
   • Wat zijn de gevolgen voor de fabrikant?
   • Hoe wordt een buitenlandse fabrikant toch aangepakt?
   • Welke acties staan gepland voor 2016/2017?

 

Hoe beoordeel je of de CE-markering van een product klopt?
Han Zuyderwijk, Alura Group

Veel eindgebruikers kopen tegenwoordig een product met CE-markering en gaan er dan vanuit dat de fabrikant aan alle eisen heeft voldaan. Helaas is de dagelijkse praktijk weerbarstiger en worden er nog steeds producten geleverd die ten onterechte het CE-merkteken dragen. De grote vraag is natuurlijk hoe je als eindgebruiker, voorafgaand aan de koop, kunt onderzoeken of een machine CE-waardig is. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een aantal handvatten aangereikt voor dit zelfonderzoek.  

 • Is het mogelijk om voor de koop een product op CE-waardigheid te beoordelen?
 • Welke stappen zijn hiervoor nodig en op welk moment in het aankooptraject?
 • Is er dan nog een verschil bij een kleine machine en een productielijn?
 • Welke tools heb je in de praktijk om dit zelfonderzoek uit te voeren?

 

Hoe zit het met cobotsystemen en de CE-markering?
Martijn Drost, Pilz Nederland

De collaboratieve robot, ook wel cobot genoemd, is een robot die nauw samenwerkt met een mens. De eerste cobots zijn al op de markt verschenen. Het is een nieuwe ontwikkeling waarvan veel verwacht wordt. De vraag daarbij is hoe veilig deze cobots zijn? De veiligheid van robots is genormaliseerd in de ISO 10218 reeks. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de ISO/TS 15066 die eisen stelt aan de veiligheid van collaboratieve robots. Dit document is nog volop in ontwikkeling. Welke technische eisen stelt de CE-markering aan robots en robotsystemen en dus ook aan cobots? 

 • Waarom zijn robots/cobots eigenlijk gevaarlijk?
 • Wat is momenteel de stand van de techniek op het gebied van cobots?
 • Hoe zit het met de CE-markering van cobots?
 • Is een risicobeoordeling altijd nodig?
 • Wat is er minimaal nodig wat betreft SIL of PL?
 • Welke toekomstige ontwikkelingen kunnen we verwachten?

 

Klik hier voor het complete programma of aanmelden. De vroegevogelkorting loopt tot 9 april.