Naar empathische robots voor de zorg

Tue Jan 25 2022

01 25

Naar empathische robots voor de zorg

07/12/2021

Door Ad Spijkers

Het EmoCare-project heeft tot doel een sociaal robotsysteem te ontwikkelen om zorgverleners te ontlasten.


     

De noodzaak tot zorg d wordt niet alleen groter door Covid-19. Ook zonder de pandemie zouden steeds minder verpleegkundigen onder tijdsdruk voor steeds meer zieke mensen moeten zorgen. De inzet van zorgrobots in de zorg kan verlichting brengen. De huidige beschikbare oplossingen zijn echter technisch nog niet in staat om de emoties van met name de patiënten adequaat te herkennen.

Een team aan de Hochschule Offenburg doet in samenwerking met softwarehuis Dr. Hornecker uit Freiburg im Breisgau onderzoek in de regio Oberrhein over het thema "Emotieherkenning en verwerking door sociale robotsystemen in de zorg".

EmoCare

Als onderdeel van het EmoCare-project ontwikkelen wetenschappers van de Hochschule en de projectpartner een robotsysteem waarmee de geautomatiseerde herkenning en classificatie van mentale toestanden en emoties voor de zorgsector mogelijk wordt. Het doel is om een prototype te ontwikkelen waarvan de functies en het uiterlijk nauw aansluiten bij de respectievelijke eisen en behoeften van de gebruikers. De onderzoekers doen momenteel hun eerste praktijkonderzoek in een aangesloten zorginstelling in Freiburg.

Het EmoCare robotsysteem zal menselijke verzorgers in hun dagelijks leven ondersteunen metbehulp van een op sensoren gebaseerde detectie van emotionele problemen van de te verzorgen personen. De specifieke sensoren registreren automatisch de gezichtsuitdrukkingen, stemmen en gebaren van de patiënten. Op basis van deze meetgegevens wordt de huidige gemoedstoestand en de daarbij behorende emoties zoals angst, verdriet of woede in kaart gebracht.

Vervolgens wordt een aangepaste reactie van het robotsysteem in gang gezet. Het verplegend personeel wordt direct via het robotsysteem gesignaleerd zodra er een acute actie van de specialistische staf nodig is. Dankzij de methoden van machine learning worden de gegevens in real-time geëvalueerd.

Behalve een proefschrift over het onderwerp 'stemgestuurde meting van emoties' worden in het kader van het EmoCare-project ook tal van project- en eindscripties voorbereid door studenten van verschillende bachelor- en masteropleidingen van Hochschule Offenburg. De focus ligt op de verwerving en evaluatie van gegevens uit de dagelijkse verpleging en bevindingen over acceptatie en interactie met sociale robotsystemen. Het project loopt af in de winter van 2022.

Foto: Hochschule Offenburg