Real-time software voor AGV's en AMR's

Mon Mar 20 2023

03 20

Real-time software voor AGV's en AMR's

13/10/2022

Door Ad Spijkers

Sigmatek introduceert hardware onafhankelijke softwareproducten voor automatisering en intralogistiek.


     

Het Traffic Control System (TCS) maakt de integratie van autonome mobiele robots (AMR), ongeacht hun merk, in gemeenschappelijke automatisch geleide voertuigsystemen (AGV) mogelijk, evenals hun verbinding met de omliggende IT- en automatisering systemen.

SlamLoc revolutioneert volgens de fabrikant de manier waarop AMR's omgaan met veranderingen in hun omgeving met op contour gebaseerde navigatie. TCS en SlamLoc laten AGV's excelleren op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Bij het flexibeler maken van productieprocessen om adaptieve productiestrategieën te implementeren, spelen automatisch geleide transportsystemen (AGV's) en autonome mobiele robots (AMR's) een sleutelrol. Ze worden meestal bestuurd met behulp van eigen systemen van hun fabrikant of via individuele programmering. Sigmatek laatzien dat het anders kan. Daar zal de Oostenrijkse fabrikant van automatiseringsystemen zijn nieuw ontwikkelde, fabrikantonafhankelijke softwareproducten voor AGV's en AMR's introduceren.

Intralogistiek automatiseren

Het Traffic Control System is een open AGV-wagenpark beheersysteem dat onafhankelijk van voertuig fabrikant werkt. Het gebruikt de gestandaardiseerde VDA 5050-interface voor communicatie tussen het voertuig en de overkoepelende besturing. Dit maakt de integratie van AMR's van verschillende makers mogelijk.

TCS voert de planning uit en houdt rekening met alle mogelijke routes, eenrichtingsverkeer, permanente of tijdelijke obstakels of door de gebruiker gedefinieerde beperkingen. Net als een taxicentrale stuurt het geleidingssysteem een beschikbaar voertuig naar het ophaalpunt en vervolgens naar het afleveradres.

TCS is eenvoudig te integreren in merchandise- en magazijnbeheersystemen, evenals automatiserings oplossinG, maar kan ook volledig onafhankelijk van hen worden gebruikt.

Veiligheid

Sigmatek TCS biedt de mogelijkheid om processen in een computersimulatie te testen. Deze simulatie wordt tot 720 keer sneller uitgevoerd dan het echte proces. Een hele dag kan dus in twee minuten volledig in kaart worden gebracht. De op web gebaseerde visualisatie kan ook worden gebruikt met mobiele eindapparaten.

Tijdens actief gebruik worden alle voertuig bewegingen in real-time weergegeven, met locatie, rijrichting en snelheid, evenals de batterijlading van de afzonderlijke voertuigen. Heatmaps maken het mogelijk om conclusies te trekken met betrekking tot de verkeers omstandigheden. Een analysemodule maakt het onmiddellijk mogelijk om problemen op te lossen.

Continue aanpassing

Omgevingskaarten sluiten niet altijd aan bij de werkelijkheid. Sigmatek biedt TCS de mogelijkheid om werkelijke data te importeren, zodat de kaart kan worden aangepast aan 'live' omstandigheden. Deze kunnen tijdens de navigatie door AMR's worden vastgelegd met behulp van de contourgeleide SLAM-methode (Synchronous Localizing and Mapping).

De SlamLoc real-time localisatiesoftware verandert de manier waarop AMR's omgaan met veranderingen in hun omgeving, namelijk met op contour gebaseerde navigatie. De software maakt een kaart van de omgeving als basis voor routeplanning tijdens de eerste cyclus. Bij elke extra cyclus wordt deze kaart uitgebreid met nieuw toegevoegde of verplaatste objecten. TCS kan dus direct reageren en met behulp van de nieuwe omstandigheden de best mogelijke route bepalen. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om obstakels te omzeilen of alternatieve routes te nemen.

Nauwkeurige navigatie

SlamLoc maakt compromisloos nauwkeurige, op contouren gebaseerde navigatie mogelijk, ook als het zicht op bekende contouren wordt belemmerd door bijvoorbeeld palletstapels. Real-time SLAM maakt de exacte lokalisatie van voertuigen tijdens het opnieuw opstarten mogelijk zonder tijdrovende initialisatie. Bovenal maakt de software volledig dynamische navigatie mogelijk in gebieden die onderhevig zijn aan aanzienlijke wijzigingen. Door bewust het gebruik van bekende contouren te vermijden, maakt SlamLoc het mogelijk om bufferzones, goederen die ontvangen of verzenden in een AGV te integreren.

Sigmatek SlamLoc is verkrijgbaar als pure softwareoplossing of voorgeïnstalleerd in een robuuste, industriële box-pc die geschikt is voor gebruik in voertuigen. De webgebaseerde optionele Slam-client maakt visualisatie van de werkelijke voertuigbewegingen en dynamische mapping mogelijk, evenals de bewerking ervan.

Sigmatek wordt in Nederland vertegenwoordigd door SigmaControl in Barendrecht.

Foto: Sigmatek