Groei gerobotiseerde metrologiemarkt

Thu May 23 2024

05 23

Groei gerobotiseerde metrologiemarkt

01/11/2022

Door Ad Spijkers

De wereldwijde op robots gebaseerde metrologie wordt gestimuleerd door de noodzaak om te meten zonder menselijke hulp


     

Uit een recente analyse van marktonderzoekbureau Frost & Sullivan blijkt dat de evolutie van geautomatiseerde productie leidt tot een paradigmaverschuiving. Bedrijven zullen overgaan van handmatige meetoplossingen naar geautomatiseerde meetoplossingen. Met de integratie van inspecties in processen op de werkvloer is het nodig om metingen uit te voeren zonder menselijke tussenkomst om fouten te minimaliseren en de tijd die nodig is voor inspecties te verminderen.

Noodzaak

Deze noodzaak stimuleert de vraag naar op robots gebaseerde meetinstrumenten in verschillende sectoren. De bloeiende wereldwijde op robots gebaseerde metrologiemarkt zal tegen 2026 bijna 400 miljoen euro bereiken, komend van bijna 190 miljoen euro in 2021. Dit komt overeen met een groei met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 15,8%.

Geautomatiseerde productie kende een sterke groei dankzij Industrie 4.0 en dat maakt het de weg vrij voor geautomatiseerde metingen. Bovendien zal het voor industrieën van cruciaal belang zijn om in de komende vijf jaar meting en kwaliteitscontrole in een gesloten kring te integreren met geautomatiseerde productieprocessen.

Naarmate fabrikanten de productie opvoeren en zich richten op het maximaliseren van de productkwaliteit, zal de vraag naar ingenieurs met de juiste vaardigheden toenemen. Het tekort aan dergelijke technici zal bedrijven echter dwingen om automatisering door middel van robotica in de metrologie toe te passen, met name in Noord-Amerika en Europa.

Samenwerking

Om de groeimogelijkheden te benutten, moeten aanbieders van op robots gebaseerde metrologiesystemen:

  • nauw samenwerken met (auto)fabrikanten om productinnovatie mogelijk te maken en te zorgen voor naleving van veiligheids- en productienormen.
  • systemen ontwikkelen waarmee fabriekssimulatie synchroon blijft met de fysieke ruimte om end-to-end fabriekszichtbaarheid te realiseren.
  • investeren in het uitbreiden van hun productportfolio met geavanceerde softwaremogelijkheden.

Het rapport Global Robot-based Metrology Growth Opportunities geeft de resultaten van industriële onderzoek en analyses van Frost & Sullivan. Ze zijn beschikbaar via de Frost & Sullivan Leadership Council, die organisaties helpt bij het identificeren van een continue stroom van groeimogelijkheden om te slagen in een onvoorspelbare toekomst.

Foto: Frost & Sullivan