Pepper geeft bijles op universiteit

Tue Feb 07 2023

02 07

Pepper geeft bijles op universiteit

07/12/2022

Door Ad Spijkers

Aan de Universität Würzburg helpt een robot studenten bij de voorbereiding op examens. Degenen die de bijlessen bijwonen, halen gemiddeld betere cijfers.


     

Pepper wordt aan de Julius Maximilians Universität Würzburg gebruikt als leerrobot. Concreet kunnen studenten bij haar terecht voor het opvolgen van de stof uit colleges Media-informatica 1 & 2. Van de circa 150 deelnemers hebben er het afgelopen semester tussen de 50 en 60 gebruik gemaakt van het extra aanbod.

Pepper en haar 'familieleden' worden op veel gebieden van sociale robotica gebruikt: Dat varieert van gebruik in bejaardentehuizen tot medische toepassingen en de behandeling van autisme bij kinderen. Onderwijs staat ook centraal, maar hier wordt vooral met kinderen gewerkt. In universitair onderwijs is een leerrobot vrij ongebruikelijk.

Individuele lessen

Pepper biedt individuele tutorials. Die zijn ontworpen voor adaptief leren. Het onderricht past zich aan aan het kennisniveau van de leerlingen, noteert leersuccessen en past de taken daarop aan. Van de leerlingen krijgt de docent vooraf de nodige informatie door ze in te voeren op een tablet en van de antwoorden op gestelde vragen.

Bij het onderscheid van het werken met Pepper met conventionele leersoftware komt de sociale component om de hoek kijken. Pepper spreekt de deelnemers bij naam aan, ze prijst ze af en toe, maakt 'oogcontact' en gebaren. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke aspecten zeker belangrijk zijn bij het leren. Dat wordt ook bevestigd door de feedback van de studenten. Ze vinden het geweldig om complimenten te geven, want dat soort dingen gebeurt zelden in het dagelijkse universitaire leven met grote colleges en seminars.

Twee vliegen in één klap

Meedoen is dubbel de moeite waard voor de studenten. Enerzijds verzamelen ze proefpersoonuren die nodig zijn voor hun studie. Daar staat tegenover dat hun resultaten op de examens voor het hoorcollege aanzienlijk verbeteren. Om deze reden maakten veel mensen gebruik van het aanbod buiten het normale gedeelte. Het project bevindt zich nu in zijn zesde semester aan de universiteit.

Behalve in het onderwijs worden sociale robots zoals Pepper ook in andere vakgebieden ingezet. Aan de JMU worden toepassingsgebieden in kleine en middelgrote bedrijven onderzocht. Dit als onderdeel van het project Center for Digital Experimentation 4.0 (ZDEX), gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hier neemt Pepper bijvoorbeeld receptiediensten op zich, bijvoorbeeld in hotels of medische praktijken.

Een test toonde aan dat zelfs een korte begroeting van patiënten door Pepper en een interactie met haar een relevante vermindering van de werklast voor het praktijkpersoneel betekende. Andere taken hoefden niet abrupt te worden onderbroken, wat de processen verbeterde. In een nieuw experiment moet Pepper extra taken op zich nemen en mensen naar bijvoorbeeld de wacht- of behandelkamer leiden.

Foto: Lutz Ziegler, Universität Würzburg