Fraunhofer whitepaper over Machine Economy

Mon Aug 08 2022

08 08

Fraunhofer whitepaper over Machine Economy

16/11/2020

Door Ad Spijkers

Het Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) in Sankt Augustin (bij Bonn) heeft een whitepaper gepubliceerd waarin de rol van drie belangrijke technologieën wordt toegelicht.


     

De digitale transformatie heeft zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven en de samenleving en zorgt voor ingrijpende veranderingen. Innovatieve technologieën, zoals het netwerken van fysieke objecten in het internet der dingen, kunstmatige intelligentie of blockchain-technologie, maken nieuwe soorten economische processen mogelijk.

Machines handelen steeds meer autonoom, wisselen zelfstandig informatie uit en nemen zelfregulerende beslissingen. De nu gepubliceerde whitepaper The Advance of the Machines - Vision and Implications of a Machine Economy onderzoekt hoe bedrijven profiteren van dergelijke digitale technologieën.

Whitepaper

Met autonome transportvoertuigen op het gebied van mobiliteit en digitale spraakassistenten op kantoor en thuis dringen innovatieve technologieën nu al door in onze arbeidswereld. De trend naar de convergentie van het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en blockchaintechnologie maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk in de vorm van innovatieve diensten en producten.

Machines worden niet alleen steeds intelligenter, maar met hun nieuw verworven vaardigheden worden ze ook steeds zelfstandiger in het bedrijfsleven en de samenleving. Op dit moment zijn bedrijven echter nog erg onduidelijk over de implicaties van een dergelijke economische onafhankelijkheid van machines. Het benutten van het potentieel van de machine-economie vereist namelijk nieuwe structuren, processen, kennis en vaardigheden.

De whitepaper The Advance of the Machines - Vision and Implications of a Machine Economy gaat in op deze vraag en onderzoekt de mogelijkheden die de combinatie van Internet of Things, Artificial Intelligence en blockchain-technologie biedt. De studie biedt een uitgebreid overzicht van de grondbeginselen van de machine-economie en leidt tot verschillende actieterreinen die bedrijven zouden moeten aanpakken in de context van de machine-economie.

De whitepaper is opgesteld in een samenwerkingsverband van de projectgroep Economische Informatica van Fraunhofer-FIT en qbound uit München