Niet bang voor werk in windturbines

Mon Aug 08 2022

08 08

Niet bang voor werk in windturbines

30/06/2015

Door Bart Driessen

Politiek gemotiveerde schimpscheuten van anti-duurzaamheidsdenkers maken langzaam plaats voor groeiend respect voor windtechnologie. De aanplant van parken in zee met windturbines betekent ook extra banen.


     

Het aandeel duurzame energie moet volgens het Energieakkoord in 2023 groeien naar 16%, waarvan een derde door wind opgewekt moet worden. Om dat doel te bereiken worden nu onder meer twee nieuwe Nederlandse windparken ontwikkeld: Westermeerwind in het IJsselmeer en Gemini ten noorden van Schiermonnikoog; respectievelijk het grootste near shore windpark van Nederland en een van de grootste offshore windparken ter wereld.

 

Extra werkgelegenheid

Siemens Nederland, al enige tijd actief in windturbines, verwacht dat het gewenste aandeel windenergie zeker gehaald zal worden. Ook door soepeler regelgeving en dalende productiekosten. Een positief neveneffect hiervan is het groeiend aantal banen dat hierdoor ontstaat. Siemens heeft bijvoorbeeld de komende jaren ruim honderd monteurs nodig voor het onderhoud van de turbines in Westermeerwind en Gemini. We hebben er dus een nieuw beroep bij: offshore windturbinemonteur. Nu al volgen 24 technici een speciale veiligheidstraining bij Falck Safety Services op de Maasvlakte bij Rotterdam. David Molenaar, directeur Wind Power van Siemens Nederland: “De nieuwe windparken leveren niet alleen een substantiële bijdrage aan het Energieakkoord, maar betekenen ook forse werkgelegenheid. Alleen al voor het onderhoud heeft Siemens de komende jaren ruim honderd gemotiveerde mensen nodig. Het zijn geen negen tot vijf banen, zeker voor hen die straks op volle zee aan het werk zijn. Het vraagt om passie, inventiviteit en vakkennis”.

 

Pittige training

De mannen (tot nu toe alleen mannen) die nu in opleiding zijn, hebben allemaal een stevige technische achtergrond plus ervaring bij de marine of landmacht. De eisen die gesteld worden aan een offshore windturbinemonteur zijn ook niet misselijk. Klimmen in masten van 60 meter hoogte of meer, abseilen in noodsituaties, overleven in het koude Noordzeewater, zijn enkele van de onderdelen van de pittige training. En dan natuurlijk nog de technische vaardigheden die horen bij het onderhoudswerk. Maar voor wie het ruige werk juist aantrekkelijk vindt is het een prachtige job. Ook na de installatiefase verwacht Siemens dat de behoefte aan offshore windturbinemonteurs voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden.